Mer begripligt

Om klarspråk

Klarspråk handlar om att man ska utgå från läsarna. Det är alltså läsarnas perspektiv som ska ha företräde och inte ditt eget eller verksamhetens. Att skriva klarspråk är ett klokt val, både för offentlig och privat verksamhet. Så satsa på det!

Begripliga texter

Att skriva klarspråk handlar om att anpassa såväl språk som innehåll efter mottagarnas, alltså läsarnas, behov. Därför ska man alltid börja med att fundera över syftet med texten och vem eller vilka det är som ska läsa den.

Inget specialspråk

Klarspråk är inte något specialspråk, och klarspråkstexter brukar inte uppfattas som något annat än välskrivna texter. Det speciella är snarare det ålderdomliga byråkratspråk som många fortfarande använder sig av. Trots att språklagen har funnits i drygt tio år. Klarspråk handlar – kort och gott – om att skriva klart, rakt och okomplicerat och tänka på hur texten upplevs ur läsarens perspektiv. Att inte krångla till det i onödan.

Klarspråk – stöd i lag

År 2009 fick Sverige en språklag, och där står att ”språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt ”. Vårdat innebär att språket ska följa den officiella språkvårdens rekommendationer. Med enkelt menas att meningar och ord inte ska vara onödigt krångliga. Och med begripligt menas att språket ska vara anpassat så att läsarna bör kunna förstå. Det är det som kallas för klarspråk.

Vinsterna med klarspråk

Att skriva klarspråk skapar ett större förtroende för organisationens verksamhet och är en viktig fråga ur ett demokratiperspektiv . Andra bra och viktiga saker som följer med klarspråk är ökad rättssäkerhet, ökad effektivitet och minskade kostnader. Det finns med andra ord inga skäl till att inte jobba med klarspråksfrågan på en arbetsplats. Så det är bara att köra igång!

Skapa överblick

Verksamheters texter har ofta flera olika läsargrupper och alla är inte lika intresserade av allt. Det är därför viktigt att hjälpa läsarna så att de snabbt får överblick över innehållet och hittar den information de behöver. Då handlar det om att skapa luft i texten och ge den en bra och tydlig disposition.

Vill du ha hjälp?
Ring, messa, mejla

Om du vill få ut mesta möjliga av ert klarspråksarbete, slå mig gärna en signal.  Du kommer inte att ångra det!

0708-12 50 51