Mina Uppdrag

Klarspråk rör inte bara de som skriver, utan alla de som någon gång läser i sitt arbete – alltså alla. Därför är mina uppdragsgivare inte bara från offentlig sektor utan även privat, just för att klarspråk är bra för alla. Ju mindre man krånglar till saker i onödan, desto bättre. På den här sidan hittar du ett urval av de uppdrag jag har haft.
01

Höganäs kommun

Höganäs kommun! Där finns mycket fint att se. Så om du inte har varit där, kan jag varmt rekommendera ett besök. I kommunen har jag hållit dubbla omgångar med klarspråkskurser. Först var det för tjänstepersoner i stadsbyggnadsförvaltningen ihop med kommunens kommunikatörer. Vid andra tillfället var det en blandad grupp med tjänstepersoner från olika förvaltningar. Bra diskussioner och intresserade deltagare!

02

EY

För EY höll jag i tre ”klarspråkssammankomster” med en grupp verksamhetsrevisorer. Vid första tillfället gick vi igenom klarspråksgrunderna med utgångspunkt i deras uppdrag. Vid andra tillfället fokuserade vi på det som är kärnan i klarspråk, det vill säga mottagaranpassning. Vid sista tillfället utgick vi från EY:s rapporter, det vill säga vad de behöver tänka på när det gäller innehåll, språk och struktur. En trevlig grupp som kom med många kloka inspel.

03

Essunga kommun

Essunga kommun ligger i Västra Götalands län. Det är en av landets mindre kommuner med cirka 5600 invånare. Kommunen är bland annat känd för Nossebro marknad. Vi började samarbetet med en frukostföreläsning om klarspråk vilken resulterade i en fortsättning i form av en klarspråkskurs för kommunens webbredaktörer. Våren 2022 åker jag dit igen. Det ser jag fram emot!

04

Varbergs kommun

I Varberg höll jag en avancerad kurs i klarspråk för kommunens kommunikatörer. Under kursen redde vi ut vad klarspråk är med hjälp av belysande exempel och med utgångspunkt i språklagens krav på att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Jag tog även upp området skrivregler och gav konkreta tips och råd. Varberg är en väldigt mysig stad som ligger precis vid havet. Den är väl värd ett besök!

05

Grums kommun

Mitt uppdrag för Grums kommun var att hålla en kurs i klarspråk i Karlstad – i samband med en verksamhetsdag. Så det gjorde jag. Kursen gav deltagarna den teoretiska basen som krävs för att börja arbeta med klarspråk och hade som mål att öka såväl färdigheter som medvetenhet hos kursdeltagarna. Under kursen varvades teori med kortare övningar, och diskussion i gruppen fick stort utrymme.

Vill du ha hjälp?
Ring, messa, mejla

Om du vill få ut mesta möjliga av ert klarspråksarbete, slå mig gärna en signal. Du kommer inte att ångra det!

0708-12 50 51