Mer begripligt

Mina tjänster

Det här gör jag

På den här sidan hittar du information om vad jag kan hjälpa till med inom klarspråksområdet. Hör gärna av dig, om ni behöver klarspråkshjälp hos er. Du når mig på 0708-12 50 51 eller nina@wikom.se.

Föreläsningar

Den främsta nyttan med klarspråk är effektivare kommunikation. Och det är en vinst för såväl avsändaren och mottagaren som för organisationen i stort. Att skriva tydligt och begripligt skapar också större förtroende för organisationens verksamhet och är en viktig fråga ur ett demokratiperspektiv. Jag erbjuder kurser, föreläsningar och workshoppar. Det är bara att boka!

Textstöd

Välskrivna, genomtänkta och begripliga texter signalerar trovärdighet, stärker er verksamhets varumärke och får den effekt ni vill. Med föreläsningar och kurser kommer man en bit på väg, men ibland krävs mer handgripligt arbete. Jag hjälper till att ta fram nya mallar, språkgranska och bearbeta texter, skriva texter från grunden och ge feedback på texter.

Projektstöd

Vill ni satsa på ett mer långsiktigt klarspråksarbete? Ett klarspråksprojekt resluterar bland annat i nya arbetsmetoder och gemensamma språkliga riktlinjer för verksamheten. Jag hjälper er att analysera utgångsläget, planera projektet och komma igång med de konkreta åtgärderna. Och vill ni ha mig som projektledare, går det självklart också bra. Hör av dig för mer information.

Vill du ha hjälp?
Ring, messa, mejla

Om du vill få ut mesta möjliga av ert klarspråksarbete, slå mig gärna en signal. Du kommer inte att ångra det!

0708-12 50 51