Mer begripligt

Mina tjänster

Det här gör jag

På den här sidan hittar du information om vad jag kan hjälpa till med inom klarspråksområdet. Hör gärna av dig, om ni behöver klarspråkshjälp hos er. Du når mig på 0708-12 50 51 eller nina@wikom.se.

Förankring

Förankring är den viktigaste – och kanske också den svåraste – delen i ett klarspråksarbete. Du måste ha chefer, medarbetare och i vissa fall  även politiker med dig. Men hur lyckas man egentligen med det? Jag vet hur man gör och hjälper gärna till.

Projektstöd

Vill ni satsa på ett mer långsiktigt klarspråksarbete? Ett klarspråksprojekt kan bland annat resultera i nya arbetsmetoder och gemensamma språkliga riktlinjer för verksamheten. Jag hjälper er att analysera utgångsläget, planera projektet och komma igång med de konkreta åtgärderna.

Dokument på webben

Att skriva klarspråk på webben är kanske det första en verksamhet satsar på. Men då handlar det i regel om webbsidorna, inte alla underliggande dokument som exempelvis protokoll, rapporter och tjänsteskrivelser av olika slag. Hur man som verksamhet kan jobba för att se till att även de här dokumenten är begripliga kan jag hjälpa till med.

Inspiration

Som jag varit inne på tidigare, kan det vara svårt att få till ett effektivt klarspråksarbete utan att förankra idén hos chefer, politiker och andra. Min inspirationsföreläsning är lämplig som introduktion för de grupperna, liksom för andra som direkt eller indirekt berörs av en satsning på klarspråk. Jag berättar om vad klarspråk är och vilken nytta det gör, samt låter belysande exempel inspirera till fortsatt klarspråksarbete.

Kurser

Den främsta nyttan med klarspråk är effektivare kommunikation. Och det är en vinst för såväl avsändaren och mottagaren som för organisationen i stort. Att skriva tydligt och begripligt skapar också större förtroende för organisationens verksamhet och är en viktig fråga ur ett demokratiperspektiv. Jag erbjuder kurser, föreläsningar och workshoppar. Det är bara att boka!

Textstöd

Välskrivna, genomtänkta och begripliga texter signalerar trovärdighet, stärker er verksamhets varumärke och får den effekt ni vill. Med föreläsningar och kurser kommer man en bit på väg, men ibland krävs mer handgripligt arbete med en verksamhets texter. Jag hjälper till att ta fram nya mallar, språkgranska och bearbeta texter, skriva texter från grunden och ge feedback på texter.

Vill du ha hjälp?
Ring, messa, mejla

Om du vill få ut mesta möjliga av ert klarspråksarbete, slå mig gärna en signal. Du kommer inte att ångra det!

0708-12 50 51