Mer begripligt

Enkelt och
begripligt språk

Välkommen hit! Den här hemsidan drivs av Nina Wiklander och den handlar om det som kallas för klarspråk. Med klarspråk menas att göra texter mer effektiva, genom att anpassa såväl språk som innehåll efter läsarna. Kika gärna vidare – och om du vill, hör av dig. Att satsa på klarspråk är ett smart val.

År 2009 fick Sverige en språklag. Språklagen gäller ”det allmänna”, det vill säga statliga och kommunala myndigheter och andra som bedriver offentlig verksamhet. Både politiker och tjänstepersoner.

I språklagens 11 paragraf, den så kallade klarspråksparagrafen, står att språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

”Med ett vårdat språk menas att språket ska följa den officiella språkvårdens rekommendationer.

Ett enkelt språk innebär att avsändaren undviker krånglig meningsstruktur, svårbegripliga ord, ålderdomliga uttryck, onödiga förkortningar och facktermer som inte förklaras.

Med begripligt språk menas att språket ska anpassas så att läsarna bör kunna förstå, och att den som skriver ska tänka på läsaren när man exempelvis väljer ut vilken information en text ska innehålla, i vilken ordning innehållet ska presenteras, hur texten ska delas in i stycken och vilka rubriker som ska användas.”

Vill du ha hjälp?
Ring, messa, mejla

Om du vill få ut mesta möjliga av ert klarspråksarbete, slå mig gärna en signal.  Du kommer inte att ångra det!

0708-12 50 51